Atlas Mobility

Primární předávací rozhraní dat o mobilitě obyvatel v ČR během nouzového stavu (covid-19) zpracovaných z anonymizovaných provozních údajů společnosti T-Mobile CZ s využitím služeb Národního superpočítačového centra na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě.

Vybraná data z atlasu mobility (výsledek projektu RODOS) jsou zpřístupněna pro potřeby státu a nouzového stavu pro územní číselníky "Stát", "Kraj", "Obec [nad 50 tis. obyvatel dle ČSÚ]". V případě požadavků na další informace o mobilitě a nebo dotazů k produktu nás kontaktujte emailem univerzita@vsb.cz.